Legat

Legat

En væsentlig aktivitet for foreningen er støtten til unge under uddannelse.
Gennem mange år har typisk 5-8 unge mennesker hver modtaget en legatportion til uddannelsesformål i ind- og udland.
Det økonomiske grundlag for disse legater er dels afkast fra foreningens egne fondsmidler, men er for den største dels vedkommende gjort mulig ved en betydelig økonomisk støtte fra Varelotteriet, som foreningen i sin tid var med til at stifte.

Varelotteriets vejledning for udbetaling er flg.:
Legater kan kun uddeles til personer/ansøgere, der opfylder følgende betingelse:

“Økonomisk bistand til håndværkslærlinge og –svende til brug for faglig uddannelse, videreuddannelse, studierejser og lignende.”

Formålet med uddelingen af legaterne er primært at give en økonomisk håndsrækning, fortrinsvis til unge der er under en håndværksmæssig lærlingeuddannelse eller en videregående uddannelse i fortsættelse heraf, og hvor udgiften til lærebøger, specialværktøj eller lignende kan være en økonomisk byrde, når indtægten alene består af en lærlingeløn eller SU.

Tildeling af et legat er derfor fortrinsvis betinget af, at ansøgeren opfylder de nævnte krav til uddannelse. Dog kan ansøgninger fra unge med anden faglig baggrund og uddannelsesretning eventuelt imødekommes.
Legaterne uddeles efter ansøgning. Tildeling af legat forudsætter dog, at ansøgerens læremester/arbejdsgiver, ansøgerens forældre eller ansøgeren selv er medlem af Vejle Håndværker- og Borgerforening.
Legatportioner er som udgangspunkt skattepligtige. Hvorfor foreningen ALTID oplyser en legatportion som B Indkomst hos legatmodtageren.

Der dog enkelte undtagelser som gør at legatportionen kan være skattefri.
Vi henviser derfor til ligningsloven.

Afsnittet §7 K præciserer studierejser.
Link: Ligningsloven (retsinformation.dk)
Link virker 26. november 2023

Mener du at opfylde betingelserne, henviser vi www.skat.dk evt. tlf. er 7222 1818 som bør kunne hjælpe dig med at ændre i din selvangivelse.
Vejle Håndværker- og Borgerforening kan desværre ikke yde rådgivning og vejledning omkring din aktuelle sag.

Ud over de årlige legatuddelinger yder foreningen støtte til forskellige alment velgørende formål.

Tidsfrist for legat ansøgning er 1. januar 2024 til og med 18. februar 2024

Søg Legat her

Tidligere Legat-modtagere

Legat 2010
Legat 2011
Legat 2012
Legat 2013
Legat 2014
Legat 2015
Legat 2016
Legat 2017

Vi hører gerne fra dig

Har du forslag eller ideer, er du altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os